Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim

Powiatowy Urząd Pracy
w Lidzbarku Warmińskim

ul. Dębowa 8
11-100 Lidzbark Warmiński

tel. 89 767-33-39
e-mail:

zobacz dojazd
Powiat lidzbarski - herb
Jesteś na: Strona główna » Statystyka strony

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail
Formy archiwalne

Nlm4FJ3RtRYhOTCRBCrYpvft2ChIF3tiomaTOTxpjQw

gHg1i0VMG4N9FOQeWVItV4XTRec-NKqVS3phWTcQk7A

5G9Zcy0R8-RTZzB6ul09c0SdAk3NFNmkIafc9xAtvT4

fbB2fUDnxtAMG4yJV3Nsz48r8jqDTL8BYX1M53V224M

c503DoWeAip38-GOiUWrienQ3HtjnpRLH1BKlJaZ6dY

Statystyka strony

Dział: Strona główna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Strona główna
299939
Galeria zdjęć
16163
Mapa witryny
5731
Chmura tagów
3465
Redakcja strony
3171
Poleć znajomemu
2358
Szkolenia
2037
Polityka prywatności
1853
Zastrzeżenia prawne
1502

Dział: Oferty pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Oferty pracy na rynku lokalnym
205184
Oferty pracy w krajach UE i EOG - EURES
8565
Oferty pracy w kraju - CBOP
6054
Oferty pracy
1

Dział: Formy aktywizacji

Podstrona Odwiedziny Ilość
Aktualności, komunikaty i ogłoszenia
321084
Wydarzenia
57691
Formy aktywizacji
28243
Galeria zdjęć
19701
Porady grupowe
17081
Zajęcia aktywizacyjne
15394
Staże
14608
Środki na podjęcie działalności gospodarczej
14121
Grupowe informacje zawodowe
11313
Szkolenia
8142
Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy
6308
Giełdy pracy
5093
Targi pracy
5075
Przygotowanie zawodowe dorosłych
4887
Prace społecznie użyteczne
4199
Spotkania informacyjne
3972
Prace interwencyjne
3532
Dofinansowanie do wynagrodzenia osób 50 plus
2155
Dofinansowanie do zatrudnienia rodziców lub opiekunów
1883
Bon na zasiedlenie
1022
Bon zatrudnieniowy
988
Bon stażowy
970
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy
960
Bon szkoleniowy
861

Dział: Usługi elektroniczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Usługi elektroniczne
8352
Kreator CV
5504
Rejestracja przez Internet
2732
Newsletter
1810
Umawianie wizyt przez Internet
1516

Dział: Dla bezrobotnych

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy
24733
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
5283
Dokumenty do pobrania
4979
Rejestracja bezrobotnych
4209
Jednorazowe środki na podjęcie dzialalności gospodarczej
4121
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń
3479
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy
3314
Prace interwencyjne
3047
Zasiłek dla bezrobotnych
2919
Określenie statusu - bezrobotny/ poszukujący pracy
2636
Rejestracja przez Internet
2442
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi - FAQ
2336
Rejestracja poszukujących pracy
2241
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy
2218
Staże
2214
Agencje zatrudnienia
2174
Inne informacje
2122
Zwrot kosztów przejazdu
2037
Dodatek aktywizacyjny
1996
Wysokość świadczeń pieniężnych
1992
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny
1863
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 6 lub osobą zależną
1650
Inne finansowe formy wsparcia
1642
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji
1585
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny
1581
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce
1552
Przyznanie statusu bezrobotnego
1535
Stypendium z tytułu podjęcia nauki
1500
Aktywizacja osob do 30 roku zycia
1475
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
1417
Zwrot kosztów zakwaterowania
1414
Przyznanie statusu poszukującego pracy
1385
Pożyczka szkoleniowa
1383
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych
1350
Prawa bezrobotnych
1344
Obowiązki bezrobotnych
1337
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy
1301
Pośrednictwo pracy krajowe
1279
Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy
1257
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa
1254
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy
1253
Praktyki absolwenckie
1247
Roboty publiczne
1238
Rejestracja przez Internet
1228
Utrata statusu bezrobotnego
1228
Ubezpiecznie zdrowotne
1195
Wykaz instytucji szkoleniowych
1193
Przygotowanie zawodowe dorosłych
1190
Prawa poszukujących pracy
1188
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
1167
Prace społecznie użyteczne
1166
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
1157
Obowiązki poszukujących pracy
1155
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia
1145
Utrata statusu poszukującego pracy
1132
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/ EOG
1125
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy
1106
Dokumenty wymagane do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia
1079
Archiwum szkoleń
1058
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego w wieku 50+
931
Dofinansowanie do zatrudnienia rodziców lub opiekunów
853
Bon zatrudnieniowy
775
Refundacja składek ZUS
752
Bon na zasiedlenie
686
Bon szkoleniowy
527
Bon stażowy
485
Dla bezrobotnych
1

Dział: Dla pracodawców

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC pracodawców i przedsiębiorców
16797
Dokumenty do pobrania
6709
Staże
4107
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców
3817
Zgłoszenie oferty pracy
3481
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
1970
Prace interwencyjne
1787
Pytania i odpowiedzi - FAQ
1720
Wolontariat
1687
Informacje o zatrudnieniu niepełnosprawnych
1498
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców
1407
Zgłaszanie ofert pracy przez internet
1323
Fundusz szkoleniowy
1303
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG
1270
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG
1266
Roboty publiczne
1216
Wysokość świadczeń pieniężnych
1215
Refundacja kosztów szkoleń pracowników
1212
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji
1191
Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail
1181
Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny
1179
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
1156
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa
1140
Przygotowanie zawodowe dorosłych
1115
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
1108
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS
1105
Zwolnienia grupowe
1094
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu
1088
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego
1087
Pośrednictwo pracy krajowe
1085
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
1082
Prace społecznie użyteczne
1074
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
1072
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy
1070
Obowiązki pracodawców i pzedsiębiorców
1059
Prawa pracodawców i przedsiębiorców
1042
Przedłużanie zezwoleń na pracę cudzoziemców
1039
Tryb postępowania
1013
Aktywizacja osób do 30 roku życia
1013
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego w wieku 50+
1009
Wymagane dokumenty
1003
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców
1003
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych
995
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy
991
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę
982
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę
947
Opłaty
933
Dofinansowanie do zatrudnienia rodziców lub opiekunów
746
Refundacja składek ZUS
682
Bon na zasiedlenie
525
Bon stażowy
442
Bon zatrudnieniowy
442
Bon szkoleniowy
410

Dział: Urząd Pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontakt
27187
Publikacje
7589
Programy i projekty
4165
Mapa dojazdu
3848
Kierownictwo Urzędu Pracy
3579
Analizy i statystyki
3436
Dane teleadresowe
3121
Stopa bezrobocia
2520
Powrót do aktywności
2359
E-zapytanie
2321
Zamówienia publiczne
2287
Statystyka lokalnego rynku pracy
2280
Ocena strony internetowej
2245
Centrum Aktywizacji Zawodowej
2043
Ogłoszenia o zamówieniach
2021
Inwestuj w siebie
1935
Galeria Zdjęć
1793
Programy i projekty realizowane
1764
Statut prawny i struktura organizacyjna Powiatowego Urzędu Pracy
1764
Przydatne linki
1741
Zielona Linia
1687
Zasięg działania
1584
Aktywna młodzież
1567
Podstawy prawne
1534
Twój biznes – Twoja szansa
1496
Tłumacz języka migowego
1431
2013
1388
Archiwum przetargów z poprzedniego serwisu
1358
Wykresy statystyk - wersja graficzna
1318
Profesjonalny pośrednik
1295
2014
1290
Aktywność drogą do sukcesu
1281
Profesjonalne pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe
1245
Programy i projekty zrealizowane
1239
Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy
1220
Wykresy statystyk - wersja graficzna rozszerzona
1215
Lata ubiegłe
1160
2011
1140
Czas na młodych
1137
2009
1135
2010
1133
Aktywność drogą do sukcesu
1131
2012
1107
2015
988
Ogłoszenia o naborze wniosków
964
Aktywność drogą do sukcesu
883
Powiatowa Rada Rynku Pracy
876
Zwrot kosztów przejazdu i opieki nad dzieckiem
837
Listy rankingowe
835
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lidzbarskim (I)
566
Aktywizacja zawodowa osób w wieku powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie lidzbarskim
563
2016
511
Aktywizacja zawodowa osób w wieku powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie lidzbarskim (II)
378
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lidzbarskim (II)
313
2017
242
Harmonogram udzielanego wsparcia
85
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lidzbarskim (III)
61
Aktywizacja zawodowa osób w wieku powyżej 29 roku życia w powiecie lidzbarskim (III)
60
Program Specjalny ,,Zwrot ku aktywności"
57
Wydarzenia
11

Dział: English

Podstrona Odwiedziny Ilość
Information
4500
Registration
1155

Dział: Pусский

Podstrona Odwiedziny Ilość
ИНФОРМАЦИЯ
4287
РЕГИСТРАЦИЯ
1154

Dział: Intranet

Podstrona Odwiedziny Ilość
Strona testowa
59

Dział: Nabór wniosków

Podstrona Odwiedziny Ilość
Nabór wniosków
5273
Ogłoszenie z dnia 23.01.2017 r.
369
Ogloszenie z dnia 10.02.2017 - KFS
297
Ogłoszenie z dnia 23.01.2017 r. - Bony dla bezrobotnych
260
Ogłoszenie z dnia 19.04.2017 r.
155
Ogłoszenie z dnia 24.07.2017
72

Dział: Rejestracja w urzędzie pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestracja
2
Utworzono: 2012-08-25 09:49
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 3156
 • 58Vk80VgXcyB85c_E7V3lCAvPaUCluNC96WP8lYgduM

 • Peacz8I64lZGUK_CgqAiVuoHW9gATKHd1BXqRnAfTrw

 • HJFl5Xg0G0meQxZPA8pK2vnB8qiCG3sRca3oXe-i9F0

 • aWR94IWXxTvwqMpyJtLXcmqZY75gjCqq_gTy8ya2Ml8

 • f1KjttilCcx5gpNoVhna_8TOSg7lVwO1_30iUw2oPiw

 • SorN0ePEQipbXRjItsFFRVlyzf-3YXbsBnTJTu6koLo

 • wkF8yInqXAlfWX_kV6Io-zKDgp8Ov4A6zEMvrTeV3s8

 • mOqXuBYl85Wb_tsXIELkTt7qdqzXSK3waLogwFNobLI

 • 87z0aX064bDGDWDMAxcg2iB4FXYm5F1YHNC3ZCE82WQ

 • g-gugj4QRsptjnKKCcXoohrcdpHBPbqYHfeUQLPbLpY

 • Qa98N9p9ni9EDbPzNGB_61VdsXyLTvpj8Q9tax-zmOs

 • BZ9CBfPhi0--c6mMGnMgEznzi9vVmTDJX67AJaWchMk

 • cNjMcvX2xbXOnjAmQnrHp-l1hb9L851NRCL9Uiq4WdM

 • MNPx96cTwJ5Vo1BiGWbW4aCR1VY0b-4BG8Kf8hoR9lY

 • Yhlm8cVblzo1DzrI8VGlYfDFaFTHJCrH6ZyIQ52yHcA

 • R_mMcY8xBA3A9oXxO7lDRhsLEg-g8Kwv_aZHxQUHPjA

 • RkP-_y8GGC4yuspBTay8EAcVGJt8sZxwkowNsKoIfI8

 • 6afOJZHWA-BZLiPYvtSW922oIG4isBHDZ37H-083y0I

 • TLgMuTcZhp7HhX6cnNDsutIhx7WJezPcxA0Yf3aeDnE

 • SDE4GIFJq4Ku2RGRVJ3BR87BFJUu8Urp7POnmozaovU

Projektowanie stron: IntraCOM.pl