Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim

Powiatowy Urząd Pracy
w Lidzbarku Warmińskim

ul. Dębowa 8
11-100 Lidzbark Warmiński

tel. 89 767-33-39
e-mail:

zobacz dojazd
Powiat lidzbarski - herb
Jesteś na: Strona główna » Statystyka strony

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail
Formy archiwalne

Nlm4FJ3RtRYhOTCRBCrYpvft2ChIF3tiomaTOTxpjQw

gHg1i0VMG4N9FOQeWVItV4XTRec-NKqVS3phWTcQk7A

5G9Zcy0R8-RTZzB6ul09c0SdAk3NFNmkIafc9xAtvT4

fbB2fUDnxtAMG4yJV3Nsz48r8jqDTL8BYX1M53V224M

c503DoWeAip38-GOiUWrienQ3HtjnpRLH1BKlJaZ6dY

Statystyka strony

Dział: Strona główna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Strona główna
288781
Galeria zdjęć
15478
Mapa witryny
5462
Chmura tagów
3236
Redakcja strony
2987
Poleć znajomemu
2298
Szkolenia
1948
Polityka prywatności
1779
Zastrzeżenia prawne
1434

Dział: Oferty pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Oferty pracy na rynku lokalnym
199705
Oferty pracy w krajach UE i EOG - EURES
8460
Oferty pracy w kraju - CBOP
5951
Oferty pracy
1

Dział: Formy aktywizacji

Podstrona Odwiedziny Ilość
Aktualności, komunikaty i ogłoszenia
307591
Wydarzenia
55821
Formy aktywizacji
27037
Galeria zdjęć
18903
Porady grupowe
16254
Zajęcia aktywizacyjne
14985
Staże
14202
Środki na podjęcie działalności gospodarczej
13799
Grupowe informacje zawodowe
10645
Szkolenia
7936
Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy
6099
Targi pracy
4942
Giełdy pracy
4927
Przygotowanie zawodowe dorosłych
4744
Prace społecznie użyteczne
4082
Spotkania informacyjne
3848
Prace interwencyjne
3532
Dofinansowanie do wynagrodzenia osób 50 plus
2067
Dofinansowanie do zatrudnienia rodziców lub opiekunów
1778
Bon na zasiedlenie
902
Bon zatrudnieniowy
881
Bon stażowy
877
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy
870
Bon szkoleniowy
763

Dział: Usługi elektroniczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Usługi elektroniczne
8047
Kreator CV
5359
Rejestracja przez Internet
2651
Newsletter
1765
Umawianie wizyt przez Internet
1467

Dział: Dla bezrobotnych

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy
24030
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
5158
Dokumenty do pobrania
4781
Rejestracja bezrobotnych
4038
Jednorazowe środki na podjęcie dzialalności gospodarczej
4035
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń
3390
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy
3229
Prace interwencyjne
2875
Zasiłek dla bezrobotnych
2842
Określenie statusu - bezrobotny/ poszukujący pracy
2569
Rejestracja przez Internet
2377
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi - FAQ
2278
Rejestracja poszukujących pracy
2166
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy
2155
Staże
2148
Agencje zatrudnienia
2121
Inne informacje
2065
Zwrot kosztów przejazdu
1940
Wysokość świadczeń pieniężnych
1936
Dodatek aktywizacyjny
1928
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny
1790
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 6 lub osobą zależną
1594
Inne finansowe formy wsparcia
1594
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji
1540
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny
1523
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce
1508
Przyznanie statusu bezrobotnego
1492
Stypendium z tytułu podjęcia nauki
1458
Aktywizacja osob do 30 roku zycia
1407
Zwrot kosztów zakwaterowania
1366
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
1364
Przyznanie statusu poszukującego pracy
1345
Pożyczka szkoleniowa
1335
Prawa bezrobotnych
1308
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych
1305
Obowiązki bezrobotnych
1293
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy
1261
Pośrednictwo pracy krajowe
1244
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy
1219
Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy
1217
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa
1213
Praktyki absolwenckie
1210
Roboty publiczne
1204
Utrata statusu bezrobotnego
1185
Rejestracja przez Internet
1185
Ubezpiecznie zdrowotne
1159
Przygotowanie zawodowe dorosłych
1147
Wykaz instytucji szkoleniowych
1144
Prawa poszukujących pracy
1144
Prace społecznie użyteczne
1133
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
1130
Obowiązki poszukujących pracy
1117
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
1116
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia
1110
Utrata statusu poszukującego pracy
1097
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/ EOG
1086
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy
1067
Dokumenty wymagane do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia
1041
Archiwum szkoleń
1025
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego w wieku 50+
895
Dofinansowanie do zatrudnienia rodziców lub opiekunów
817
Refundacja składek ZUS
720
Bon zatrudnieniowy
708
Bon na zasiedlenie
628
Bon szkoleniowy
491
Bon stażowy
447
Dla bezrobotnych
1

Dział: Dla pracodawców

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC pracodawców i przedsiębiorców
16004
Dokumenty do pobrania
6400
Staże
4020
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców
3670
Zgłoszenie oferty pracy
3312
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
1889
Prace interwencyjne
1725
Pytania i odpowiedzi - FAQ
1668
Wolontariat
1638
Informacje o zatrudnieniu niepełnosprawnych
1450
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców
1361
Zgłaszanie ofert pracy przez internet
1275
Fundusz szkoleniowy
1257
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG
1219
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG
1218
Wysokość świadczeń pieniężnych
1176
Refundacja kosztów szkoleń pracowników
1172
Roboty publiczne
1172
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji
1155
Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny
1141
Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail
1134
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
1113
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa
1104
Przygotowanie zawodowe dorosłych
1081
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS
1071
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
1068
Zwolnienia grupowe
1060
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu
1058
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego
1049
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
1048
Pośrednictwo pracy krajowe
1047
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy
1036
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
1036
Prace społecznie użyteczne
1034
Obowiązki pracodawców i pzedsiębiorców
1028
Przedłużanie zezwoleń na pracę cudzoziemców
1009
Prawa pracodawców i przedsiębiorców
1006
Tryb postępowania
977
Wymagane dokumenty
970
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców
968
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych
964
Aktywizacja osób do 30 roku życia
957
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy
957
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego w wieku 50+
957
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę
948
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę
917
Opłaty
902
Dofinansowanie do zatrudnienia rodziców lub opiekunów
715
Refundacja składek ZUS
648
Bon na zasiedlenie
483
Bon stażowy
401
Bon zatrudnieniowy
399
Bon szkoleniowy
371

Dział: Urząd Pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontakt
26265
Publikacje
7336
Programy i projekty
4056
Mapa dojazdu
3648
Kierownictwo Urzędu Pracy
3440
Analizy i statystyki
3341
Dane teleadresowe
3005
Stopa bezrobocia
2440
Powrót do aktywności
2291
E-zapytanie
2246
Zamówienia publiczne
2222
Statystyka lokalnego rynku pracy
2200
Ocena strony internetowej
2196
Centrum Aktywizacji Zawodowej
1991
Ogłoszenia o zamówieniach
1971
Inwestuj w siebie
1887
Galeria Zdjęć
1718
Programy i projekty realizowane
1710
Statut prawny i struktura organizacyjna Powiatowego Urzędu Pracy
1694
Przydatne linki
1691
Zielona Linia
1632
Aktywna młodzież
1526
Zasięg działania
1515
Podstawy prawne
1484
Twój biznes – Twoja szansa
1451
Tłumacz języka migowego
1385
2013
1349
Archiwum przetargów z poprzedniego serwisu
1310
Wykresy statystyk - wersja graficzna
1270
2014
1258
Profesjonalny pośrednik
1257
Aktywność drogą do sukcesu
1243
Profesjonalne pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe
1207
Programy i projekty zrealizowane
1196
Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy
1187
Wykresy statystyk - wersja graficzna rozszerzona
1177
Lata ubiegłe
1125
2009
1103
Aktywność drogą do sukcesu
1099
Czas na młodych
1096
2010
1095
2011
1091
2012
1070
2015
947
Ogłoszenia o naborze wniosków
924
Aktywność drogą do sukcesu
843
Powiatowa Rada Rynku Pracy
825
Listy rankingowe
800
Zwrot kosztów przejazdu i opieki nad dzieckiem
794
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lidzbarskim (I)
527
Aktywizacja zawodowa osób w wieku powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie lidzbarskim
527
2016
465
Aktywizacja zawodowa osób w wieku powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie lidzbarskim (II)
331
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lidzbarskim (II)
279
2017
162
Harmonogram udzielanego wsparcia
29
Aktywizacja zawodowa osób w wieku powyżej 29 roku życia w powiecie lidzbarskim (III)
26
Program Specjalny ,,Zwrot ku aktywności"
23
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lidzbarskim (III)
20
Wydarzenia
11

Dział: English

Podstrona Odwiedziny Ilość
Information
4208
Registration
1121

Dział: Pусский

Podstrona Odwiedziny Ilość
ИНФОРМАЦИЯ
4079
РЕГИСТРАЦИЯ
1117

Dział: Intranet

Podstrona Odwiedziny Ilość
Strona testowa
58

Dział: Nabór wniosków

Podstrona Odwiedziny Ilość
Nabór wniosków
5051
Ogłoszenie z dnia 23.01.2017 r.
282
Ogloszenie z dnia 10.02.2017 - KFS
231
Ogłoszenie z dnia 23.01.2017 r. - Bony dla bezrobotnych
199
Ogłoszenie z dnia 19.04.2017 r.
113
Ogłoszenie z dnia 24.07.2017
4

Dział: Rejestracja w urzędzie pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestracja
2
Utworzono: 2012-08-25 09:49
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2979
 • 58Vk80VgXcyB85c_E7V3lCAvPaUCluNC96WP8lYgduM

 • Peacz8I64lZGUK_CgqAiVuoHW9gATKHd1BXqRnAfTrw

 • HJFl5Xg0G0meQxZPA8pK2vnB8qiCG3sRca3oXe-i9F0

 • aWR94IWXxTvwqMpyJtLXcmqZY75gjCqq_gTy8ya2Ml8

 • f1KjttilCcx5gpNoVhna_8TOSg7lVwO1_30iUw2oPiw

 • SorN0ePEQipbXRjItsFFRVlyzf-3YXbsBnTJTu6koLo

 • wkF8yInqXAlfWX_kV6Io-zKDgp8Ov4A6zEMvrTeV3s8

 • mOqXuBYl85Wb_tsXIELkTt7qdqzXSK3waLogwFNobLI

 • 87z0aX064bDGDWDMAxcg2iB4FXYm5F1YHNC3ZCE82WQ

 • g-gugj4QRsptjnKKCcXoohrcdpHBPbqYHfeUQLPbLpY

 • Qa98N9p9ni9EDbPzNGB_61VdsXyLTvpj8Q9tax-zmOs

 • BZ9CBfPhi0--c6mMGnMgEznzi9vVmTDJX67AJaWchMk

 • cNjMcvX2xbXOnjAmQnrHp-l1hb9L851NRCL9Uiq4WdM

 • MNPx96cTwJ5Vo1BiGWbW4aCR1VY0b-4BG8Kf8hoR9lY

 • Yhlm8cVblzo1DzrI8VGlYfDFaFTHJCrH6ZyIQ52yHcA

 • R_mMcY8xBA3A9oXxO7lDRhsLEg-g8Kwv_aZHxQUHPjA

 • RkP-_y8GGC4yuspBTay8EAcVGJt8sZxwkowNsKoIfI8

 • 6afOJZHWA-BZLiPYvtSW922oIG4isBHDZ37H-083y0I

 • TLgMuTcZhp7HhX6cnNDsutIhx7WJezPcxA0Yf3aeDnE

 • SDE4GIFJq4Ku2RGRVJ3BR87BFJUu8Urp7POnmozaovU

Projektowanie stron: IntraCOM.pl